Jesteś tutaj: WitamyBiuro ParafialneDokumenty do ślubu

Dokumenty do ślubu

Najpóźniej pół roku przed ślubem należy zgłosić się do biura parafialnego w celu ustalenia daty i godziny ślubu.

Następnie trzy miesiące przed ślubem należy skontaktować się z księdzem w celu ustalenia dnia i godziny spisania protokołu przedślubnego.
Przychodząc w celu spisania protokołu przedślubnego, należy przedstawić następujące dokumenty:

  • Pełne odpisy aktów chrztu: aktualne - pobrane z parafii chrztu w ciągu dwóch tygodni poprzedzających spisanie protokołu (jeśli ktoś był ochrzczony poza parafią)
  • Dowody osobiste
  • Zaświadczenia stwierdzające ukończenie katechizacji lub kursu przedmałżeńskiego
  • Zaświadczenie w trzech egzemplarzach z USC (przy małżeństwie konkordatowym)

Biuro

Parafialne

 

czynne 30 minut

przed i po

każdej

Mszy Świętej

 

W sprawach

pilnych

na życzenie

 

 

Zasady zasłaniania ust i nosa w kościołach

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Nasz kościół