Jesteś tutaj: WitamyBiuro ParafialneDokumenty do bierzmowania

Dokumenty do bierzmowania

Przychodząc do biura w celu zgłoszenia się do bierzmowania należy dostarczyć:

  • Aktualne świadectwo chrztu (jeśli chrzest był poza parafią)
  • Imię wybranego Patrona bierzmowania
  • Imię i nazwisko wierzącego i praktykującego świadka bierzmowania


Osoby dodatkowe (starsze), które chciałyby przystąpić do Sakramentu Bierzmowania prosimy aby zgłaszały się w Biurze parafialnym.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK).
Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca zamieszkania może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii.
Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania. Jednocześnie informujemy, że od tego roku szkolnego, forma i tematyka przygotowania do I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania zostały ujednolicone we wszystkich parafiach diecezji.

Toruń, 14 października 2008 r.

+ Józef Szamocki
Wikariusz Generalny

Biuro

Parafialne

 

czynne 30 minut

przed i po

każdej

Mszy Świętej

 

W sprawach

pilnych

na życzenie

 

 

Zasady zasłaniania ust i nosa w kościołach

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Nasz kościół