Jesteś tutaj: WitamyBiuro ParafialneDokumenty do pogrzebu

Dokumenty do pogrzebu

Najpierw należy zgłosić się w biurze parafialnym w celu ustalenia dnia i godziny pogrzebu.

Kartę zgonu wypisaną przez lekarza należy potwierdzić w USC i przedstawić w biurze parafialnym.

Biuro

Parafialne

 

czynne 30 minut

przed i po

każdej

Mszy Świętej

 

W sprawach

pilnych

na życzenie

 

 

Zasady zasłaniania ust i nosa w kościołach

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Nasz kościół