Jesteś tutaj: WitamyBiuro ParafialneRegulamin cmentarza

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W KROTOSZYNACH
 

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opracowano na podstawie „Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych” (Dz. U. 1959 Nr 11 poz. 62) i późniejszymi zmianami.
 2. Właścicielem cmentarza w Krotoszynach jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Świętej w Krotoszynach. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii.
 3. Kancelaria Parafialna - Zarząd cmentarza urzędują codziennie pół godziny przed i po Mszy św., w sprawach pilnych na życzenie.
 4. W sprawie pogrzebu wszystkie formalności związane z miejscem grobowym należy załatwiać w Kancelarii Parafialnej (należy przedstawić Kartę Zgonu potwierdzoną przez USC).
 5. Rezerwacja po pogrzebie trwa 20 lat. Po upływie tego czasu należy przedłużyć rezerwację na minimum 10 lat. Przy każdej rezerwacji i przedłużeniu rezerwacji Zarządca zobowiązany jest do wystawienia Dokumentu potwierdzającego rezerwację. W przypadku braku przedłużenia rezerwacji Parafia ma prawo dysponować miejscem grobowym na kolejny pochówek bez obowiązku powiadamiania właściciela.
 6. Po likwidacji grobu pomnik będzie przechowywany przez Zarządcę na terenie parafialnym przez okres jednego miesiąca.
 7. Postawienie pomnika, wymiana pomnika, wszystkie zmiany głowic, dopisy, renowacje pomników i inne prace wykonywane na cmentarzu należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej. Wywóz pomnika poza teren cmentarza w celu dokonania renowacji także podlega zgłoszeniu w Kancelarii Parafialnej.


II Postanowienia szczegółowe

 1. Przedłużanie miejsca grobowego. Miejsce grobowe jest na 20 lat od daty pochówku. Po upływie tego czasu, w celu zachowania tego miejsca, należy odnowić rezerwację. Parafia nie ma obowiązku informowania o upływie czasu rezerwacji i możliwości likwidacji grobu. Rezerwację odnawia się na minimum 10 lat. Opłata za jeden rok rezerwacji, za jedno miejsce na naszym cmentarzu wynosi 15 złotych.
 2. Pozwolenie na postawienie lub zmianę pomnika. Pozwolenie: na postawienie pomnika, zmianę płyty, jakiekolwiek prace na cmentarzu, związane jest z uiszczeniem opłaty w wysokości 10% wartości w Kancelarii Parafialnej. Do Kancelarii należy dostarczyć szkic pomnika z wymiarami i kosztorys prowadzonych prac sporządzony przez wykonawcę. Pieniądze te przeznaczone są na utrzymanie cmentarza.
 3. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zgody Zarządcy: prowadzenia prac kamieniarskich i budowlanych, ustawiania ławek, płotów, układania chodników wokół grobów, nasadzania drzew i krzewów.
 4. Szacunek dla cmentarza. Cmentarz jest miejscem świętym, obowiązują na nim zasady wyrażania szacunku dla miejsca pochówku zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, uszanowania powagi miejsca, dbania o porządek i czystość na grobach i ich otoczeniu. Śmieci należy wrzucać do śmietnika. Niedozwolone jest przebywanie na terenie cmentarza osób nietrzeźwych, palenie papierosów, wchodzenie na cmentarz w nieodpowiednim stroju (strój plażowy).

Biuro

Parafialne

 

czynne 30 minut

przed i po

każdej

Mszy Świętej

 

W sprawach

pilnych

na życzenie

 

 

Zasady zasłaniania ust i nosa w kościołach

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o ustanie epidemii koronawirusa

Nasz kościół